Na stránke sa pracuje a preto zobrazený obsah nemusí byť relevantný. Pre prihlásenie sa na kurz je potrebná registrácia a následné prihlásenie do systému.
Po registrácii sa budete môcť prihlásiť na Školenie začínajúcich včelárov alebo na Štúdium včelárstva.

Získajte prístup k profesionálnym kurzom včelárstva

Stredná odborná škola Pod Bánošom poskytuje profesionálne kurzy včelárstva pre začiatočníkov aj pokročilých. Získajte osvedčnie alebo výučný list absolvovaním našich kurzov.

Zaregistrujte sa zadarmo

NOVINKA

V našej ponuke pribudli nové kurzy

Po zaregistrovaní sa môžete prihlásiť aj na tieto kurzy

 • Biotechnické spôsoby ošetrovania včiel v termíne 15.4. a 20.5. 2023
 • Biotechnické spôsoby ošetrovania včiel v termíne 29.4. a 27.5. 2023
 • Kurz výroby medoviny v Humennom 6.5. - 7.5.2023
 • Kurz výroby medoviny v Levoči 13.5. - 14.5.2023
 • Kurz výroby medoviny v Kráľovej pri Senci 17.6. - 18.6. 2023
 • Ošetrovanie včelstiev proti varroáze aerosolovým spôsobom online 8.4.2023
 • Ošetrovanie včelstiev proti varroáze aerosolovým spôsobom v Humennom 3.6.2023
 • Ošetrovanie včelstiev proti varroáze aerosolovým spôsobom v Levoči 4.6.2023
Pre vyššie uvedené kurzy nie je potrebné posielať potvrdenie poštou, ani prihlášku potvrdzovať lekárom. Systém Vám automaticky vygeneruje prihlášku, ktorú stačí priniesť priamo na kurz. Postup pre bežné školenia je uvedený nižšie.

Školenie začínajúcich včelárov

Školenie je určené pre začínajúcich včelárov začiatočníkov, ktorí posledných 5 rokov nie sú registrovaní v CEHZ (Centrálna evidencia hospodárskych zvierat). Školenie je rozdelené na dva celky
• Školenie začinajúcich včelárov - letné obdobie.
• Školenie začinajúcich včelárov - zimné obdobie.
Prihlášku je potrebné poslať poštou najneskôr do 30.6.2023. Po úspešnom absolvovaním kurzu získate osvedčenie.

Štúdium včelárstva

Štúdium odborných predmetov s 50 % podielom odborného výcviku. Štúdium je bezplatné. Je určené pre záujemcov, ktorí majú ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie ISCED 353. Realizuje sa dennou alebo večernou formou.
K prihláške je potrebné priložiť fotokópiu (nemusí byť overená) dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní. Prihlášku je potrebné poslať poštou. Prihlášku na štúdium pošlite najneskôr do 31.5.2023.
Počas štúdia včelárstva získate základné aj pokročilé vedomosti o chove včiel a starostlivosti o ne. Štúdium je dvojročné.
Absolventi školenie začínajúcich včelárov alebo včelári, ktorí sa majú viac ako 20 včelstiev sa môžu prihlásiť do druhého ročníka. Podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacích skúšok.
Po úspešnom absolvovaním štúdia získate výučný list.

Všeobecné pokyny

Ako si po registrácii vybrať vzdelávací modul a vytlačiť prihlášku?

 • Po registrácii sa prihláste svojimi prihlasovacími údajmi.
 • Po prihlásení sa dostanete na informácie o aktuálnej ponuke vzdelávania.
 • V hornom menu kliknite na MOJE KURZY.
 • Z ponuky Dostupné kurzy si vyberte vzdelávanie, o ktoré máte záujem.
 • Stačí kliknúť na tlačidlo Registrovať sa.
 • Takto vybraté vzdelávanie sa automaticky presunulo do sekcie Čakajúce na potvrdenie.
 • Systém Vám vygeneroval PRIHLÁŠKU. Stiahnite si ju, vytlačte ju a potvrdenú lekárom pošlite na adresu.
Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica

Praktická výučba

Zameriaš sa len na to, čo ťa naozaj zaujíma – výučba zahŕňa iba odborné predmety, polovica z toho je prax.

Forma štúdia

Študovať môžeš prezenčnou alebo diaľkovou formou. Diaľkári k nám chodia dvakrát do mesiaca.

Majstri v odbore

Učiť sa budeš od skutočných odborníkov. Vo výučbe používame najmodernejšie technológie.

Apiturizmus

Ponúkame napríklad tvorivé dielne, ochutnávky medu a medoviny alebo pobyt v relaxačnom včelíne.

Na veku nezáleží

Získajte osvedčenie alebo výučný list absolvovaním našich kurzov

Hovorí sa, že budúcnosť včelársva je v rukách mladej generácie. No naše kurzy ocení každá veková kategória, pretože nikdy nie je neskoro!

Začnite hneď
image
image
image