Loading ...

Loading ...

e-vzdelávanie

Školenie začínajúcich včelárov v šk.roku 2014/2015

Školenie je určené pre začínajúcich včelárov, ktorí neboli zaregistrovaní v CRV posledných päť rokov. Celková dĺžka školenia je 56 hodín a bude organizované cez víkendy (v nedeľu) tak, aby účastníci prešli prácami včelárskeho roka (je to 8 stretnutí počas roka). 

Školenie končí záverečnými skúškami (na prelome júla a augusta). Absolvent získa Osvedčeie o obsolvovaní školenia.

Školenie je bezplatné, účastník si hradí len cestovné náklady, účastníci majú možnosť objednať si stravu a ubytovanie. 

Dôležité upozornenia:

 

 

ROZHODNUTIE o prijatí, resp. neprijatí Vám bude doručené emailom do konca septembra 2015.

 

 

 

Postup prihlásenia sa na školenie, ktoré bude organizované v školskom roku 2015/2016:

  1. Prihlášky prijímame maximálne do 30.6.2015. V prípade veľkého záujmu bude registrácia pozastavená aj pred týmto termínom.

        Až po tomto termíne Vám bude emialom poslané rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí na školenie (v           prípade, ak nespĺňate podmienky na prijatie).

  1. Vypíšte registračný formulár, ktorý sa Vám zobrazí ak kliknete na Registrácia. Po úspešnej registrácii sa Vaše údaje zapíšu do našej databázy. Preto okrem prihlasovacieho mena a hesla píšte všetky údaje s diakritikou. Dobre si zapamätajte svoje prihlasovacie údaje. Pomocou nich sa budete do systému prihlasovať.

  2. Po prihlásení nájdete v menu Generuj prihlášku. Vami zapísané údaje sa zobrazili v priihláške. Prihlášku vytlačte, potvrdenú lekárom ju klasickou poštou pošlite na adresu školy (je uvedená v kontaktoch na hlavnej stránke). V záhlaví prihlášlky je potrebné preškrtnutím slova štúdium jednoznačne upresniť, že sa hlásite na školenie začínajúcich včelárovV prípade, že nám prihlášku potvrdenú lekárom neodošlete, Vaša registrácia bud z databázy vyradená.

  3. Ďalšie informácie Vám budú zasielané na email, ktorý ste uviedli v prihláške (preto dbajte na jeho správne vypísanie).

  4. V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte emailom - je uvedený v kontaktoch (NIE telefonicky - ďakujeme za porozumenie).