Loading ...

e-vzdelávanie

Prihlášky na školenie začínajúcich včelárov v šk.roku 2014/2015

Z dôvodu veľkého počtu zaregistrovaných záujemcov je registrácia ukončená. Prihlasovanie pre zaregistrovaných záujemcov je funkčné.

Školenie je určené pre začínajúcich včelárov, ktorí neboli zaregistrovaní v CRV posledných päť rokov. Celková dĺžka školenia je 56 hodín a bude organizované cez víkendy (v nedeľu) tak, aby účastníci prešli prácami včelárskeho roka.
Školenie je bezplatné, účastník si hradí len cestovné náklady, účastníci majú možnosť objednať si stravu a ubytovanie. 

Postup prihlásenia sa na školenie, ktoré bude organizované v školskom roku 2014/2015:

  1. Prihlášky prijímame do 30.6.2014. Až po tomto termíne Vám bude emialom poslané rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí na školenie (v prípade, ak nespĺňate podmienky na prijatie).

  2. Vypíšte registračný formulár, ktorý sa Vám zobrazí ak kliknete na Registrácia. Po úspešnej registrácii sa Vaše údaje zapíšu do našej databázy. Preto okrem prihlasovacieho mena a hesla píšte všetky údaje s diakritikou. Dobre si zapamätajte svoje prihlasovacie údaje. Pomocou nich sa budete do systému prihlasovať.

  3. Po prihlásení nájdete v menu Generuj prihlášku. Vami zapísané údaje sa zobrazili v priihláške. Prihlášku vytlačte, potvrdenú lekárom ju klasickou poštou pošlite na adresu školy (je uvedená v kontaktoch na hlavnej stránke). V záhlaví prihlášlky je potrebné preškrtnutím slova štúdium jednoznačne upresniť, že sa hlásite na školenie začínajúcich včelárov. V prípade, že nám prihlášku potvrdenú lekárom neodošlete, Vaša registrácia bud z databázy vyradená.

  4. Ďalšie informácie Vám budú zasielané na email, ktorý ste uviedli v prihláške (preto dbajte na jeho správne vypísanie).

  5. V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte emailom - je uvedený v kontaktoch (NIE telefonicky - ďakujeme za porozumenie).