Loading ...

Loading ...

e-vzdelávanie

ŠKOLENIE - PRIHLÁŠKA NA školenie začínajúcich včelárov v šk.roku 2021/2022

 

 Školenie je určené pre začínajúcich včelárov, ktorí neboli zaregistrovaní v CEHZ (centrálna evidencia hospodárskych zvierat)  posledných päť rokov.

 

Celková dĺžka školenia je 56 hodín a bude organizované cez víkendy (v nedeľu) tak, aby účastníci prešli prácami včelárskeho roka (je to 8 stretnutí počas roka). 

 

 

Nárok na dotáciu úľov a včelstiev je viazaný na platnosť NV 135/2017 v súčasnom rozsahu, t.j. „za predpokladu rozsahu platnosti rozsahu podpory podľa NV 135/2017“.

 

Dôležité upozornenie:

Informácie o tom, či Vaša prihláška bola doručená NEPODÁVAME.

ROZHODNUTIE o prijatí, resp. neprijatí Vám bude doručené emailom do konca augusta 2021.

 

   Postup prihlásenia sa na školenie, ktoré bude organizované v školskom roku 2021/2022:

 

PRED REGISTÁCIOU SI POZORNE PREČÍTAJTE POKYNY. NESPRÁVNA REGISTRÁCIA, NEÚPLNE VYPLNENÁ PRIHLÁŠKA, NEODOSLANIE PAPIEROVEJ FORMY PRIHLÁŠKY SÚ NAJČASTEJŠIE CHYBY, KTORÉ MAJÚ ZA NÁSLEDOK VYRADENIE PRIHLÁŠKY ZO ZOZNAMU ZÁUJEMCOV.

  1. Prihlášky prijímame maximálne do 30.5.2021. V prípade veľkého záujmu bude registrácia pozastavená aj pred týmto termínom. 

    Až po tomto termíne Vám bude emialom poslané rozhodnutie o prijatí, resp.  neprijatí na školenie (v prípade, ak nespĺňate podmienky na prijatie).
  2. Vypíšte registračný formulár, ktorý sa Vám zobrazí ak kliknete na Registrácia. Po úspešnej registrácii sa Vaše údaje zapíšu do našej databázy. Preto okrem prihlasovacieho mena a hesla píšte všetky údaje s diakritikou. Dobre si zapamätajte svoje prihlasovacie údaje. Pomocou nich sa budete do systému prihlasovať.
  3. Po prihlásení nájdete v menu Generuj prihlášku. Vami zapísané údaje sa zobrazili v prihláške. Prihlášku vytlačte, potvrdenú lekárom ju pošlite Slovenskou poštou, a.s. na adresu školy (je uvedená v kontaktoch na hlavnej stránke). V záhlaví prihlášky je potrebné preškrtnutím slova štúdium jednoznačne upresniť, že sa hlásite na školenie začínajúcich včelárovAk to neurobíte, bude Vaša prihláška vyradená. V prípade, že nám prihlášku potvrdenú lekárom neodošlete klasickou poštou, Vašu registráciu nebudeme akceptovať a bude z databázy vyradená.
  4. Formu štúdia denné/externé  - celé prečiarknite (denné/externé) 
  5. Ďalšie informácie Vám budú zasielané na email, ktorý ste uviedli v prihláške (preto dbajte na jeho správne vypísanie).
  6. V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte emailom - je uvedený v kontaktoch (NIE telefonicky - ďakujeme za porozumenie).

Školenie sa koná v priestoroch SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica, vždy  v čase od 8.00 - 16.00 hod.  

V nedeľu je možné objednať si hneď ráno v jedálni školy obed. 

Okrem písacích potrieb je potrebné mať aj pracovné oblečenie - práca v dielni, práca so včelstvami (stačí iba včelársky klobúk).