Loading ...

Loading ...

e-vzdelávanie

PRVÁCI - štúdium včelárstva v šk. roku 2021/22

 

OKTÓBER

15.10. - 16.10.2021

 

NOVEMBER
05 06
PRVÁCI online
od 15.30
PRVÁCI prax PREZENČNE
26 27
PRVÁCI online Prváci VAT školenie online 
 
DECEMBER
10 11
PRVÁCI online
od 15.30
PRVÁCI prax PREZENČNE

 

 FEBRUÁR

11.2. - prednáška online - MS TEAMS

12.2. - termín prezenčnej výučby je zrušený, nový termín bude včas oznámený 

 

Stretnutie v piatok o 15.00 hod vo vestibule školy. 

  • Zároveň Vám ponúkame možnosť ubytovania v školskom internáte.    
       Cena 12 €/osoba/noc. Ubytovanie nie je potrebné nahlásiť dopredu.
       Pred 15.00 hod bude vo vestibule školy pani Novakovičová, ktorá záujemcov ubytuje. 
  • V sobotu je možné objednať si hneď ráno v jedálni školy obed.
 Vyučovanie bude vždy začínať v piatok o 15.00 hod a v sobotu o 8.00 hod.

 

Na základe zlých skúseností so zneužitím amatérsky zhotovených audiovizuálnych nahrávok bolo na porade riaditeľa školy s vyučujúcimi a majstrami odborného výcviku rozhodnuté nepovoliť zhotovovanie audio, resp. audiovizuálnych nahrávok na prednáškach a odbornom výcviku.

 Za porozumenie a rešpektovanie prijatého rozhodnutia Vám ďakujeme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ing. Pavel Fiľo , riaditeľ SOŠ