Loading ...

Loading ...

e-vzdelávanie

PRVÁCI - štúdium včelárstva v šk. roku 2021/22

 

OKTÓBER

15.10. - 16.10.2021

 

NOVEMBER
05 06
PRVÁCI online
od 15.30
PRVÁCI prax PREZENČNE
26 27
PRVÁCI online Prváci VAT školenie online 
 
DECEMBER
10 11
PRVÁCI online
od 15.30
PRVÁCI prax PREZENČNE

 

 

Stretnutie v piatok o 15.00 hod vo vestibule školy. 

  • Zároveň Vám ponúkame možnosť ubytovania v školskom internáte.    
       Cena 12 €/osoba/noc. Ubytovanie nie je potrebné nahlásiť dopredu.
       Pred 15.00 hod bude vo vestibule školy pani Novakovičová, ktorá záujemcov ubytuje. 
  • V sobotu je možné objednať si hneď ráno v jedálni školy obed.
 Vyučovanie bude vždy začínať v piatok o 15.00 hod a v sobotu o 8.00 hod.

 

Na základe zlých skúseností so zneužitím amatérsky zhotovených audiovizuálnych nahrávok bolo na porade riaditeľa školy s vyučujúcimi a majstrami odborného výcviku rozhodnuté nepovoliť zhotovovanie audio, resp. audiovizuálnych nahrávok na prednáškach a odbornom výcviku.

 Za porozumenie a rešpektovanie prijatého rozhodnutia Vám ďakujeme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ing. Pavel Fiľo , riaditeľ SOŠ