Loading ...

Loading ...

e-vzdelávanie

Škola - PRVÁCI štúdium včelárstva 2020/21

TERMÍNY VYUČOVANIA

 

SEPTEMBER

11.9. -12.9.2020

organizačné pokyny

Doc. Ing. Róbert Chlebo, Phd. - biológia včely medonosnej

Ing. Pavel Fiľo, Ing. Ján Ryšavý - včelárstvo

Odborný výcvik

 2.10. - 3.10.2020

OZNAM

ako už všetci viete, vyučovanie prezenčnou formou na stredných školách bolo prerušené.

Toto sa samozrejme týka aj Vás, externých študentov - včelárov.

Vyučovanie budeme realizovať zasielaním učebných materiálov a online výučbou. O spôsobe a termíne online výučby Vás budeme včas informovať.

 

 
ZRUŠENÉ TERMÍNY - do odvolania
16.10. - 17.10.2020

13.11. - 14.11.2020

4.12. - 5.12.2020

ON-LINE

27.11. 2020 - od 16.00

11.12.2020 - online prednáška o 15.30 - MVDr. Toporčák
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2636f6f8ef394da0a3edb7015108c307%40thread.tacv2/1607417053387?context=%7b%22Tid%22%3a%225e9a7945-c515-4a88-92ce-167c4eb47d8c%22%2c%22Oid%22%3a%22504b6113-2882-4f82-aa9b-26592a23e07a%22%7d

 12.12.2020 - online prednáška o 9.00 - Doc. Ing. Chlebo

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2636f6f8ef394da0a3edb7015108c307%40thread.tacv2/1607005902089?context=%7b%22Tid%22%3a%225e9a7945-c515-4a88-92ce-167c4eb47d8c%22%2c%22Oid%22%3a%22473fd272-a2a7-4633-9da1-256539674590%22%7d

 Stretnutie v piatok o 15.00 hod vo vestibule školy. 

  • Zároveň Vám ponúkame možnosť ubytovania v školskom internáte.    
       Cena 12 €/osoba/noc. Ubytovanie nie je potrebné nahlásiť dopredu.
       Pred 15.00 hod bude vo vestibule školy pani Novakovičová, ktorá záujemcov ubytuje. 
  • V sobotu je možné objednať si hneď ráno v jedálni školy obed.
 Vyučovanie bude vždy začínať v piatok o 15.00 hod a v sobotu o 8.00 hod.

 

Na základe zlých skúseností so zneužitím amatérsky zhotovených audiovizuálnych nahrávok bolo na porade riaditeľa školy s vyučujúcimi a majstrami odborného výcviku rozhodnuté nepovoliť zhotovovanie audio, resp. audiovizuálnych nahrávok na prednáškach a odbornom výcviku.

 Za porozumenie a rešpektovanie prijatého rozhodnutia Vám ďakujeme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ing. Pavel Fiľo , riaditeľ SOŠ