Loading ...

Loading ...

e-vzdelávanie

ŠKOLA - DRUHÁCI štúdium včelárstva 2020/2021

TERMÍNY VYUČOVANIA

 

SEPTEMBER

25.9. -26.9.2020

25.9. – 26.9. - Ing. Fiľo/OVY

OKTÓBER

9.10.2020 - Ing. Fiľo

10.10.2020 - Ing. Chlebo/OVY


OZNAM

 ako už všetci viete, vyučovanie prezenčnou formou na stredných školách bolo prerušené.

 Toto sa samozrejme týka aj Vás, externých študentov - včelárov.

Vyučovanie budeme realizovať zasielaním učebných materiálov a online výučbou. O spôsobe a termíne online výučby Vás budeme včas informovať.

 

ZRUŠENÉ TERMÍNY - do odvolania

 6.11. - 7.11.2020

4.12.2020 - online o 15.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1f73ebe4872a4d539ce17be74670c550%40thread.tacv2/1606733382329?context=%7b%22Tid%22%3a%225e9a7945-c515-4a88-92ce-167c4eb47d8c%22%2c%22Oid%22%3a%2204815d98-b508-414b-9284-e4b6b5e34a0c%22%7d 

 5.12.2020 - online o 9.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad99f95a90eba4e7cb35b596a83eab93e%40thread.tacv2/1606399396520?context=%7b%22Tid%22%3a%225e9a7945-c515-4a88-92ce-167c4eb47d8c%22%2c%22Oid%22%3a%22b26f0c6d-bcb4-4f58-a3c0-7b7c26abf6fb%22%7d

 

Február - online prednášky od 17. 00 - 19. 00 hod

18.2, 19.2. - MVDr. Toporčák

 

Stretnutie v piatok o 15.00 hod vo vestibule školy. 

  • Zároveň Vám ponúkame možnosť ubytovania v školskom internáte.    
       Cena 12 €/osoba/noc. Ubytovanie nie je potrebné nahlásiť dopredu.
       Pred 15.00 hod bude vo vestibule školy pani Novakovičová, ktorá záujemcov ubytuje. 
  • V sobotu je možné objednať si hneď ráno v jedálni školy obed.
 Vyučovanie bude vždy začínať v piatok o 15.00 hod a v sobotu o 8.00 hod.

 

Na základe zlých skúseností so zneužitím amatérsky zhotovených audiovizuálnych nahrávok bolo na porade riaditeľa školy s vyučujúcimi a majstrami odborného výcviku rozhodnuté nepovoliť zhotovovanie audio, resp. audiovizuálnych nahrávok na prednáškach a odbornom výcviku.

 Za porozumenie a rešpektovanie prijatého rozhodnutia Vám ďakujeme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ing. Pavel Fiľo , riaditeľ SOŠ