Loading ...

Loading ...

e-vzdelávanie

Prihláška na skúšku vedúcich krúžkov

 

Skúška  prednášajúcich odborníkov a vedúcich včelárskych krúžkov sa bude konať       dňa 26.02.2016 od 10:00 hod., v SOŠ, Pod Bánšom 80, 974 11 Banská Bystrica

 Najneskorší termín na prihlásenie na skúšku je do 19.02.2016.

Registrácia na skúšku: